Män behöver engagera sig mer i omsorg av barn

För att uppnå ett mer jämställt samhälle behöver män som är pappor oftare vistas i och interagera med barnomsorg. – Genom att använda sig av de sociala miljöer som finns för föräldralediga pappor kan män skapa vardagsrutiner och hantera huvudansvar för barn, tillsammans med andra pappor. Detta bidrar till att pappornas omsorgsansvar konkretiseras och normaliseras, förklarar genusvetaren Tobias Axelsson vid Örebro universitet.