Ny avhandling i om barn och miljö i förskolan

Flytande inflytande - Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan är titeln på Kristin Ungerbergs avhandling som lagts fram vid Karlstads universitet. Syftet med studien har varit att utveckla fler förståelser av de yngsta barnens inflytande i förskolan, genom att observera deras kroppsliga relationer med förskolans miljö.