Ny forskning om de yngsta barnens inflytande i förskolan

Tidigare studier visar att arbetet med barns inflytande ofta innefattar vissa förmågor hos barnet. Det kan handla om att verbalt uttrycka en åsikt, att välja bland olika alternativ samt förstå konsekvenser av dessa val. Detta riskerar att exkludera förskolebarn i åldern ett till tre år. Nu finns en studie som tittat på hur pedagoger i förskolan kan arbeta med de yngsta barnens inflytande.