Ny forskning om stadsluftens hälsobelastning på förskolebarn

Barn är särskilt känsliga för luftföroreningar. En ny studie visar att förskolebarn i trafiktäta storstadsområden är ute betydligt kortare tid av sin dag på förskolan men riskerar samtidigt att andas in en dubbelt så hög dos av luftföroreningar jämfört med barn i medelstora och mindre orter.