Ny specialpedagogisk avhandling

I Sverige går de flesta barn i förskola, även de med autism. Forskning pekar mot att lärmiljön sällan är anpassad för dem. Det innebär att deras möjligheter till lärande, delaktighet och inkludering begränsas. I sin avhandling har Hampus Bejnö undersökt möjligheterna att använda instrumentet APERS för att skatta och utveckla lärmiljön för barn med autism.