Nytt projekt vill ge svar om förskolebarns behov

Förskoleåldern är en viktig period för människans sociala, känslomässiga och kognitiva utveckling. Trots det vet vi fortfarande inte hur barnens miljö ska utformas för att på bästa sätt tillgodose deras behov. I ett nytt projekt ska forskare vid Uppsala universitet studera barns utveckling och kunskaper i förskolemiljö.