Projekt ska stärka den praktiknära forskningen om förskolans undervisning

I dagarna startar det fristående forskningsinstitutet Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram med fokus på förskolans pedagogiska uppdrag. Programmet Flerstämmig undervisning i förskolan drivs i samarbete med åtta kommunala skolhuvudmän och med Malmö universitet. Under tre och ett halvt år kommer förskollärare, förskolechefer och ansvariga på förvaltningsnivå att arbeta tillsammans med forskare för att utveckla förutsättningarna för de yngre barnens kunskapsutveckling.