Så kan arbetsmiljön förbättras – om rektorn själv får bestämma

I en studie har forskarna Ulf Leo och Roger Persson med kollegor låtit rektorer dela med sig av sina förslag till förbättring av sin arbetsmiljö. Materialet är hämtat från enkäter, intervjuer och workshopar där rektorer från alla skolformer i såväl kommunal som fristående verksamhet deltagit.