Skillnader i pojkars och flickors språkutveckling

Ny forskning vid Åbo Akademi visar att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor inte enbart i ordförrådets storlek utan också i ordförrådets tillväxt under de första åren.