Tidig upptäckt ska hjälpa fler

Långsamt kommer forskarna allt närmare en förståelse för orsakerna bakom autism. Men forskningsfokus ligger lika mycket på frågan hur man ska hitta och ta hand om dagens autistiska barn så tidigt som möjligt.