Vad är egentligen beprövad erfarenhet?

Vad är egentligen beprövad erfarenhet? Och varför är det viktigt i lärares arbete? Forskaren Anette Jahnke har borrat i skolmyndigheternas definition av begreppet och jämfört med hur det tolkas inom forskning och andra yrkesdiscipliner. Hon ser en risk att Skolverkets krav på systematik och dokumentation kan göra lärares personliga och kollektiva kunskap mindre synlig.