Annika Rosenqvist

Annika
Rosenqvist

Annika Rosenqvist arbetar som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande på Göteborgs universitet. Tidigare har hon arbetat i förskolans verksamhet. År 2014 skrev hon en licentiatuppsats om förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan.