Elia Psouni

Elia
Psouni

Elia Psouni är leg. psykolog, docent i psykologi och föreståndare för avdelningen för utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Psouni är aktiv inom forskning om anknytningsutveckling, familjerelationer och psykisk hälsa, med särskilt beaktande av utvecklingen i olika familjeformer och betydelsen av barnets olika viktiga relationer under uppväxten. Psouni leder forskargruppen ”Evidens kontra övertygelse” och projektet ”Små barns utveckling av anknytningssäkerhet och socioemotionell anpassning – effekter av introduktion till förskolan”.