Kristina Walldén Hillström

Kristina
Walldén Hillström

Fil.dr, adjunkt i pedagogik
Verksam vid
Högskolan i Gävle

Publicerat 2021-02-23

Vem är du?

– Jag är förskollärare i grunden och gick min utbildning på 90-talet. Sedan arbetade jag som förskollärare i både Nyköpings kommun och i Gävle kommun. Med åren kom jag att söka mig mer mot olika utvecklingsuppdrag. Jag har alltid varit intresserad av forskning och då möjligheten kom att söka till en nationell forskarskola för förskollärare gjorde jag det med lyckat resultat och fick på så vis ägna mig åt forskning på heltid. 

– Idag arbetar jag på avdelningen för utbildningsvetenskap på Högskolan i Gävle. Här ingår jag i ämnesgruppen för didaktik och undervisar främst inom förskollärarutbildningen. De senaste åren har jag dock varit doktorand vid Uppsala universitet och har i och med det mest ägnat mig åt min forskning. Den 5 juni 2020 disputerade jag på en avhandling med titeln I samspel med digitala medier – förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker

Berätta om din forskning! 

– Att använda digitala medier i förskolan har ju på senare år blivit ganska vanligt. Hur det arbetet praktiseras i verksamheten har dock inte forskningsmässigt studerats i så hög grad. Genom videoobservationer följde jag därför hur barns deltagande organiseras när de samspelar med digitala medier på två olika förskoleavdelningar vid två förskolor. Barnen använde de digitala medierna både på egen hand och tillsammans med förskollärare i varierande aktiviteter såsom spelaktiviteter, problemlösning och filmskapande. 

– Yngre barns literacy är idag också är tätt förknippat med användandet av digitala medier. I min studie undersökte jag därför i detalj också vilka former av kompetenser och literacyfärdigheter som kom till uttryck i barnens samspel med digitala medier. 

Vad säger forskningsresultaten? 

– I mina resultat framkommer hur barnen ägnar sig åt att hantera förutsättningar som finns inbyggda i förskoleavdelningens organisation av de digitala aktiviteterna. Bland annat visade det sig att tillgången till digitala medier var något som barnen aktivt orienterade sig mot. 

Jag upptäckte också att barnen utvecklat en rad olika tillträdesstrategier till de digitala aktiviteterna. Barnen uppvisar de digitala kompetenser de utvecklat genom att hantera själva teknologin, på sättet de förhåller sig till förväntade sätt att delta i aktiviteterna och även hur de socialt förhåller sig till varandra. Resultatet visar att de kompetenser och färdigheter som krävs av barnen för att genomföra digitala aktiviteter är beroende av det kollektiva arbete deltagarna utför. 

– Även om jag som förskollärare vet att det krävs en hel del kreativitet i yrket blev jag ändå djupt imponerad och kanske lite förvånad av förskollärarnas uppfinningsrikedom och kreativitet i arbetet med att organisera de digitala aktiviteterna för barnen. Det är något som verkligen genomsyrar mina resultat.

Vilken nytta har de som arbetar i förskolan av just dina forskningsresultat?

– Jag hoppas att avhandlingen bidrar till det pågående samtalet om digitala verktyg i förskolan. Jag ser den som ett praktiknära kunskapstillskott. I relation till att förskolebarn idag enligt läroplanen ska utveckla adekvat digital kompetens visar jag även på exempel på hur man kan förstå vad som blir adekvat i olika situerade digitala aktiviteter. Det är också ett nyttigt bidrag tänker jag. 

Ska du fortsätta med ditt avhandlingsämne?

– Jag har inte publicerat något ännu då jag rätt nyligen disputerat men jag har många intressanta och spännande uppslag för en fortsättning.

Vad är det roligaste med forskaryrket?

– Som doktorand har många saker varit väldigt roligt. Att få djupdyka inom ett intressant forskningsområde jag själv brinner för t.ex. Att läsa kurser, skriva vetenskapligt och verkligen få ”grotta ner sig” i olika teorier. Jag gillar den utmaningen det fört med sig och jag har lärt mig enormt mycket under min doktorandtid. 

Vad gör du på fritiden?

– Mina två söner spelar både ishockey och fotboll så väldigt mycket tid går åt till att rodda med allt vad det innebär. Fantastiskt roligt. Jag, min man och barnen spelar även golf sommartid och det är också något jag tycker är skoj och försöker lägga tid på. Sen umgås jag gärna med övrig familj och alla fina vänner jag har så mycket jag bara kan. 

Lästips

Läs Kristinas avhandling I samspel med digitala medier – förskolebarns deltagande i multimodala literacypraktiker.

 

 

Skrivet av: Lotte Mjöberg