Lina Öinert

Lina
Öinert

leg. logoped

Lina Öinert är leg. logoped och har arbetat med barn och barns språkutveckling i snart tjugo år. Hon är sedan 2019 verksam inom Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, där hennes uppdrag är att stödja förskolornas främjande och förebyggande arbete med fokus på barns kommunikations- och språkutveckling.