fohlin

Lisa
Fohlin

Lisa Fohlin har en förskollärarexamen och en magisterexamen i psykologi. Hon har undervisat inom ett flertal kurser på förskollärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Hon är nu doktorand vid Stockholms universitet där hon även undervisar inom specialpedagogik.