Martina Andersson Søe

Martina
Andersson Søe

Martina Andersson Søe är doktorand i utvecklingspsykologi vid Lunds universitet. Hennes forskningsområden rör hur förskolebarn påverkas och utvecklas i sin relationella kontext, med ett särskilt fokus på introduktionen till förskolan. Innan hon påbörjade sin forskarutbildning arbetade hon som förskole- och skolpsykolog och familjeterapeut, med fokus på att stärka samspel mellan barnen och de viktiga vuxna i deras närhet.