Pia Håland

Pia
Håland

Utvecklingssekreterare specialiserad på flerspråkighet

Pia Håland är förskollärare i botten med kompletterande utbildningar såsom fil.kand. i beteendevetenskap och rektorsutbildning. Hon har arbetat med flerspråkighet och interkulturella frågor i över 30 år samt varit rektor för modersmål i såväl förskola, grundskola som gymnasiet. Hon har dessutom varit rektor för mottagningsskolor/-förskolor för nyanlända elever. Hon har föreläst mycket inom olika utbildningar och sammanhang om flerspråkighet och kulturmöten och anser att både flerspråkighet och möten mellan olika kulturer är nödvändiga och berikande för alla människor.

Pia ingår i Förskoleforums expertpanel och svarar på dina frågor om både barns flerspråkighet och interkulturell kommunikation med t.ex. föräldrar till barn i förskolan.


Frågor & svar

Hej!

Har du några råd att ge om hur man kan arbeta med mångfald, religion och modersmål i förskolan? Vi har försökt. Vi tänkte göra flaggor och prata om de olika modersmålen som finns på vår avdelning men vissa såg detta som negativt. Vi har lånat böcker och e-böcker på andra språk. Vi har välkommen på 20 olika språk i hallen. Vi har lyssnat på musik från andra länder. Att pröva mat från andra länder är ett förslag, dock lite svårt. Har du några tips?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Vi har på vår förskola många barn som är flerspråkiga och där föräldrarna ofta söker utökad vistelsetid för sitt barn på förskolan med argumentet att barnet ska få språkstimulans. I de fall där vi ser att barnet, utifrån sina förutsättningar, har ett bra ordförråd och uttal i svenska anser vi det inte som självklart att ge mer tid, inte minst eftersom tiden med språkstimulans i hemspråket är lika viktig. Vi har sökt forskning om hur balansen mellan språkstimulans i de olika språken påverkar, men utan att hitta någon. Vore tacksamt med tips och tankar i frågan.

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

Hej!

Vi i vår enhet jobbar med kulturell mångfaldsarbete och funderar över begreppen mångkulturalism och interkulturalitet. Skulle du kunna hjälpa oss att reda ut detta? Kan du rekommendera någon artikel eller någon litteratur?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi väntar på det nyreviderade materialet om flerspråkighet i förskolan. När kommer detta ut?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Hej!

I mitt arbete som språkpedagog, med flerspråkighet i förskolan, är Skolverkets metod- och referensmaterial om flerspråkighet i förskolan en guldgruva. Jag har köpt in boken till alla de förskolor som jag arbetar med. Vill nu köpa ytterligare ex men nuvarande upplaga finns bara som pdf-fil.När kommer den nyreviderade upplagan ut?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!

En mamma på vår förskola undrar varför hennes barn alltid svarar på svenska när hon pratar sitt modersmål. Hur gör man för att barnet ska prata sitt modersmål också (det är viktigt eftersom alla i släkten inte kan svenska)? Eller ska man ge upp?

Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!
Vi har ett nytt barn som ska börja på vår förskola. Mamman pratar polska och pappan persiska. Vilket språk ska de satsa på där hemma? Blir det inte förvirrande för barnet att ha så många språk inblandade. Borde de inte satsa på svenska i stället?
Du måste logga in eller bli medlem för att läsa svaret!