Reflekterande föräldern

Reflekterande föräldern är en vårdnadshavare som nyligen skolat in sitt första barn i förskolan. Här på Förskoleforum delar hen med sig av tankar och erfarenheter under barnets förskoletid, från de första erfarenheterna i samband med introduktionen och framåt. Reflekterande förälderns texter kommenteras löpande av en förskolepsykolog. Vad kan vi lära oss av förälderns intryck och funderingar i mötet med förskolan?