sanne

Sanne
Björklund

Sanne Björklund är miljövetare som arbetat både som utomhuspedagog, utvecklingspedagog och föreläsare i förskolan. I dag arbetar hon som rektor i Ystads kommun. Hon har skrivit böckerna Uteverksamhetens möjligheter samt Lärande för hållbar utveckling i förskolan, och en lång rad artiklar på Förskoleforum, där hon också ingår i redaktionsgruppen.


Artiklar