Sanne Björklund

Sanne
Björklund

Doktorand, miljövetare
Verksam vid
Malmö universitet

Sanne Björklund är miljövetare och har jobbat som utomhuspedagog och utvecklingspedagog inom förskolan i Malmö stad. Hon har också jobbat med kompetensutveckling med fokus på hållbar utveckling och utomhuspedagogik och även som rektor i förskolan. Sanne har skrivit böckerna Lärande för hållbar utveckling i förskolan och Uteverksamhetens möjligheter. Hon har en lång rad artiklar på Förskoleforum där hon skrivit både som utomhuspedagog och utvecklingspedagog.

Sedan september 2021 är Sanne anställd som doktorand vid Malmö universitet där hon forskar med fokus på hållbar utveckling kopplat till förskola.


Artiklar