Sofia
Lönnqvist

Måltidspedagog
Verksam vid
Malmö Stad

Sofia Lönnqvist är måltidspedagogen som arbetar inom Malmö Stad med att utveckla måltiderna i förskolan. Allt från att inspirera pedagoger, ha Sapere-samlingar med barnen till att laga mat med mycket färg och form. Med en examen i folkhälsopedagogik är visionen att skapa förutsättningar för ökad folkhälsa och inte minst matglädje.