Ulrika Glaser

Ulrika
Glaser

Ulrika Glaser arbetar för närvarande som utvecklingsledare på förskoleförvaltningen i Malmö. Dessförinnan har hon arbetat som bildlärare, huvudsakligen på estetiska programmet med inriktning mot bild, form och design men även inom lärarutbildning och kulturskola.