Demokrati för förskolan – nytt fortbildningspaket

händer som symbol för demokrati

Nu finns hela serien ”Demokrati för förskolan” av Maria Heimer och Ann S. Pihlgren som ett färdigt fortbildningspaket med artiklar och filmer här på Förskoleforum.

Skrivet av
Eva Hansson

demokrati_260.jpgLärandet är en demokratisk rättighet, något som varje barn i förskolan har rätt att få med sig från sin tid där. Till stöd för förskolans arbete med demokratifrågor har Maria Heimer och Ann S. Pihlgren har tillsammans satt ihop ett fortbildningspaket för Förskoleforums medlemmar.

Artiklarna utgår från de nyckelkompetenser för ett livslångt lärande som EU formulerat. Till varje artikel får du en kort filmad föreläsning.

I serien ingår följande delar: 

  1. Demokrati för förskolan – inledning
  2. Demokrati för förskolan – läs- och skrivkunnighet
  3. Demokrati för förskolan – flerspråkighet
  4. Demokrati för förskolan – matematisk kompetens
  5. Demokrati för förskolan – kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap
  6. Demokrati för förskolan – digital kompetens
  7. Demokrati för förskolan – personlig och social kompetens
  8. Demokrati för förskolan – medborgarkompetens
  9. Demokrati för förskolan – entreprenörskompetens
  10. Demokrati för förskolan – kulturell kompetens

Här kan du som är medlem på Förskoleforum ladda ner ditt eget exemplar och ta del av filmerna.

Bild: Shutterstock.com.