Ny artikelserie om utvecklingssamtal

I sex artiklar med tillhörande filmklipp redogör Anna Hellberg Björklund för utvecklingssamtalens många utmaningar och möjligheter.

Skrivet av
Eva Hansson

Utvecklingssamtalet ger stora möjligheter att stärka den viktiga samverkan mellan barnets två stora världar – förskolan och hemmet. Det säger Anna Hellberg Björklund i inledningen till sin nya artikelserie.

Vi har mycket att vinna på om vi kan fördjupa vårt arbete med utvecklingssamtalen. Planering och fördjupade tankar om hur vi strukturerar samtalet och hur vi arbetar med det både före och efter att det ägt rum, kan verkligen ge möjligheter att stärka samverkan mellan förskolan och hemmet.

I serien får du både en teoretisk bakgrund och konkreta verktyg för att bygga förtroende och tillit, checklistor för din planering, praktiska exempel och reflektionsunderlag. Serien tar också upp de viktiga frågorna om barnets delaktighet och hur du på bästa sätt kan samtala om och formulera dig när du pratar om barnet med vårdnadshavarna.

Till varje artikel finns ett filmklipp som konkretiserar eller fördjupar det som tas upp i texten, vilket gör materialet väl lämpat att använda som fortbildning i arbetslaget eller på hela förskolan.

De sex artiklarna publiceras under april och maj. När serien är komplett kommer du liksom tidigare att kunna läsa eller skriva ut hela serien som en sammanhängande pdf.

hellbergbjorklund_200.jpg

 

 

 

Anna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog inom förskolan sedan 2011.