Ny fortbildningsserie med Ann S. Pihlgren!

Nu startar Förskoleforums nya fortbildningsserie Barns lärandeidentitet. Varje del består av en artikel där du får teori och forskning, och en filmad föreläsning som berättar hur undervisningen i förskolan kan stötta barns tilltro till den egna förmågan att lära.

Skrivet av
Eva Hansson

hav_kastar_stenar_400.jpg
Foto: Jessica Nävermyr.
När barnet har tilltro till sin egen förmåga att lära kommer möjligheterna till lärande att stärkas, medan en negativ syn försvårar utvecklingen. Därför behöver barnet hjälp att stärka sin lärandeidentitet och utveckla framgångsrika strategier för sitt lärande. Att barnet omges av god undervisning är en nyckel för att det ska utvecklas. 

I fyra artiklar kommer vi tillsammans med fil.dr Ann S. Pihlgren att titta närmare på hur förskolan kan stötta lärandet genom att aktivt arbeta med barns lärandeidentitet – det vill säga hur barnet uppfattar sig själv som lärande varelse.

Varje artikel kompletteras med en filmad föreläsning där Ann S. Pihlgren berättar hur arbetet kan ske i praktiken.

Serien publiceras här på Förskoleforum under september månad. Häng med från början!

Fortbildningserien Barns lärandeidentitet

Del 1: Så påverkas lärandet (artikel och filmad föreläsning, 10 september)

Del 2: Tilltro till förmågan att lära (artikel och filmad föreläsning, 16 september)

Del 3: Lärandestrategier (artikel och filmad föreläsning, 23 september)

Del 4: Kreativitet och problemlösning (artikel och filmad föreläsning, 30 september)