Ett förskolebarn håller upp två teckningar som illustrerar sorg och glädje

Nytt fortbildningspaket om barns känslor

Nu finns hela artikelserien ”Barns känsloliv” av Anna Hellberg Björklund att ladda ned som ett färdigt fortbildningspaket här på Förskoleforum. Materialet passar utmärkt som underlag i utvecklingsarbete för arbetsgruppen.

Skrivet av
Eva Hansson

Kunskap och verktyg för förskolans arbete med känslor

anna_hellberg_154201k_webb.jpeg
Anna Hellberg Björklund.
Att känslor tar stor plats i barns liv är nog de flesta som arbetar i förskolan överens om. Det är en trygghet och tillgång att förstå och hantera sina känslor, och därför är det av stor betydelse att uppmärksamma och arbeta medvetet med barnens känslor i förskolan.

I åtta artiklar med tillhörande filmer berättar leg. psykolog Anna Hellberg Björklund om barns känslouttryck och ger råd för hur förskolan kan möta barns känslomässiga behov och skapa strategier för att t.ex. hantera känsloutbrott. Du får också konkreta exempel på modeller och verktyg som du kan använda i ditt arbete.

Genom känslorna och de beteenden som triggas av känslan kommunicerar barn sina behov. De är därför beroende av att det finns närvarande och tillitsfulla vuxna som läser av vilka behov barn signalerar med sina känslor.

Varje del i serien innehåller diskussionsunderlag och en filmad kort föreläsning av Anna Hellberg Björklund.

Om fortbildningspaketet

fortbildningspaket_barns_kansloliv_02_200.jpgI serien ingår följande delar: 

  1. Känslors funktion och uttryck
  2. Känslomässig sårbarhet och känsloreglering
  3. Att möta barns känslomässiga behov
  4. Stödja barns utveckling av känslomedvetenhet
  5. Stärka barns känsloreglering
  6. Explosivt beteende
  7. Toleransfönstret
  8. Strategier vid känslokaos

Här kan du som är medlem på Förskoleforum ladda ner ditt eget exemplar och ta del av filmerna:

Underlag för fortbildning: Barns känsloliv

Inledande illustration: Shutterstock.com.