Underlag för fortbildning: Barns känsloliv

En artikelsamling med åtta artiklar om barns känslor – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna hör korta filmer med Anna Hellberg Björklund.