Särskild begåvning


pusslar

Barn med särskild begåvning, särbegåvning, kan ibland vara svåra att identifiera och bemöta i förskolan. Missförstånd och frustration kan lätt uppstå. En grundläggande förståelse för fenomenet särskild begåvning är därför viktig. I det här temat hittar du både forskningsbaserade artiklar och reportage.

Artikel
För ett år sedan startades The Rainbow, Sveriges första förskola för särbegåvade barn. I dag får 18 barn en specialpedagogiskt anpassad förskola för...
5 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
1 gillar
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
Artikel
Den här artikelserien om förskolebarn och särskild begåvning består av tre delar. Del 1 ger dig grundkunskaper för att förstå vad som kan avses med...
2 gillar
Artikel
Barn med särskild begåvning, särbegåvning, kan ibland vara svåra att identifiera och bemöta i förskolan. Missförstånd och frustration kan lätt uppstå...
3 gillar