Särskild begåvning

pusslar

Barn med särskild begåvning, särbegåvning, kan ibland vara svåra att identifiera och bemöta i förskolan. Missförstånd och frustration kan lätt uppstå. En grundläggande förståelse för fenomenet särskild begåvning är därför viktig. I det här temat hittar du både forskningsbaserade artiklar och reportage.