Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar i barnkonventionen. Titlarna är valda utifrån att...

Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver Per Dahlbeck, Kristina Westlund och medförfattare...

Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen kreativ och lustfylld!

Kurs
barnkonventionen
Den här utbildningen ger dig konkreta verktyg för implementering av barnkonventionen samt stöd i att upprätta en handlingsplan.

Kurs
I den här utbildningen får du ökad förståelse för de fyra grundprinciperna i barnkonventionen och inspiration och övningar för att lyckas med utvecklingsarbetet.

Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!

Artikel
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar vi om det nya materialet och tipsar även om annat inspirations- och metodmaterial som ger stöd i...

Kurs
Default image
På den här föreläsningen vävs barnkonventionen, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt arbetet med värdegrunden i förskolan är.

Kurs
rattigheter
Under det här seminariet får du kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt konkreta redskap att förverkliga rättigheterna i för­skolan.

Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival i Malmö. Läs om de pedagogiska vinsterna med...

Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer metodiken och berättar steg för steg hur ni kan...

Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar återbrukscenter och förklarar varför de estetiska ämnena är så...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget. Barnrådet handlar om att på ett konkret sätt fånga upp...

Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta aktivt med demokratiuppdraget.

Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men...

Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här...

Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på känseln. Känn! Brukar vi uppmana särskilt de yngsta barnen i förskolan. Men hur kan vi utmana...

Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på smaksinnet. Ibland tycks barn ha ett oerhört stort behov av att känna smaken på allt de finner...

Artikel
Förskolegården ger ypperliga möjligheter till arbete med delaktighet och ansvar. Här kan barnen öva sitt ansvarstagande för den gemensamma miljön. Och om barnen får inflytande över gårdens utformning...

Artikel
Att arbeta med Superkompisar är ett sätt att skapa inkluderande samspelsmiljöer där alla barn kan hitta lekmöjligheter, där de kan utveckla sin sociala förmåga och stärka varandra som individer. Lisa...

Artikel
För många nyanlända är mötet med den svenska förskolan det allra första steget in i det svenska samhället. Ett steg som ibland kan ske både med förväntan och undran.

Artikel
En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som de kanske annars inte skulle ha gjort.

Artikel
Genom Metoo-uppropet har det blivit ännu tydligare än tidigare att många barn utsätts för övergrepp. Förskoleforums barnrättsexpert Fanny Davidsson berättar om ny forskning på området, och ger...

Artikel
När barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 kommer alla verksamheter som direkt rör barn att påverkas, inte minst förskolan. Vad innebär den nya lagen? Hur kan förskolan förbereda sig? Fanny...

Artikel
Vi måste våga säga ja till barnens – i våra ögon – ibland underliga idéer, menar förskolläraren Tove Lundholm. Då förstår barnen att de är viktiga och att de faktiskt kan påverka innehållet i...

Artikel
Här kan du ladda ned Barnkonventionen, både den fullständiga texten och den förkortade versionen.

Artikel
Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon började forska 2010 förde hon samman dessa områden:...

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att själva delta i och leda samtalen.

Artikel
Även om vintervindarna fortfarande viner på sina håll och det kan kännas långt till sol och värme, är det nu hög tid att planera årets odlingsprojekt. Förutsättningarna är olika på olika...

Artikel
Carina Hjelmér, universitetslektor vid Umeå universitet, hoppas att hennes forskning om demokratifostran kan bli bränsle för diskussioner om hur man kan arbeta med solidaritet med andra och gruppens...