Visa:
Artikel
I sin nya bok ger Maria Heimer och Ann S. Pihlgren praktiska undervisningsexempel som inspirerar till utforskande, samtalande och lärande i en likvärdig och demokratisk förskola.

Artikel
Maria Wassrin har arbetat länge inom förskolan, som barnskötare, förskollärare och förskolechef. En period arbetade hon även som sångare. När hon började forska 2010 förde hon samman dessa områden:...

Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att själva delta i och leda samtalen.

Artikel
Går det att arbeta med Transformers, Spindelmannen och My little pony som värdegrund? Det gör man på Äventyrets förskola i Örebro.

Artikel
My little pony på äventyr
På Äventyrets förskola har det viktiga värdegrundsarbetet nu fått tillskott av äventyrspedagogik.

Artikel
Petra Petersen undersöker i sin forskning vad som händer med barns delaktighet när de använder pekplattan och olika appar.

Artikel
Den här artikeln handlar om hur viktigt det kan vara att vänta med att ingripa i barnens aktiviteter, för att se hur situationen utvecklar sig. För det blev kanske inte som du trodde?

Artikel
En artikelsamling med tio artiklar om demokrati i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för fortbildning – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf. Till artiklarna får du...

Artikel
Går det att arbeta med Transformers, Spindelmannen och My little pony som värdegrund? Det gör man på Äventyrets förskola i Örebro.

Artikel
Vad händer om man tar med sig ett tidtagarur till hallen för att mäta hur länge barnen måste vänta på att få hjälp? Eller när vi vuxna sätter ord på våra outtalade förväntningar om hur små barns...

Artikel
Är en modern barndom en konstruktion av vuxnas sätt att se på samhället och världen? Eller är det definierat utifrån att vi faktiskt har utforskat begreppet barndom tillsammans med barnen?

Artikel
Vad händer om man bjuder in föräldrarna i temat på förskolan? Förskolläraren Lena Olsson berättar om hur ett temainriktat arbetssätt med barnens inflytande och med föräldrarnas engagemang lyfte...

Artikel
checklista och böcker
I den här mallen får ni hjälp att kartlägga ert språkliga och demokratiska arbete och identifiera områden som ni behöver arbeta vidare med.

Artikel
checklista och böcker
För att säkerställa att varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk så långt det är möjligt krävs en noggrann inventering av såväl planerad undervisning som spontana situationer. Här får...

Artikel
Följ med till Ekens förskola i Mönsterås där man arbetar med konceptet "Utmanande Lärande" i verksamhetsutvecklingen. – Grundtanken är varje barn ska arbeta i sin utvecklingszon, och bli utmanad...

Artikel
I fem filmer får du här konkreta förslag på lekar och aktiviteter att arbeta med utomhus. Den tillhörande handledningen visar hur du på olika sätt kan koppla aktiviteterna till förskolans målområden.

Artikel
I den här serien får du filmade exempel på undervisningsaktiviteter som är enkla att genomföra utomhus. Den här gången presenteras en inkluderande variant av klassikern ”Byta träd” där du kan arbeta...

Artikel
Låt barnen påverka förberedelserna inför skolstart för att göra övergången mjukare. Glöm inte att också förbereda barnen för fritidshemmet. 

Artikel
Att prata om olikheter är en viktig del i att förändra normer och skapa öppenhet. I den här artikeln får du en välfylld ”verktygslåda” att använda i likabehandlingsarbetet på din förskola. Artikeln...

Artikel
Vad hjälper barnen till med i en montessoriförskola? Svaret lyder: De hjälper till med det mesta! Det är värdefullt att låta barnen medverka i olika praktiska moment och bäst av allt är att de älskar...