Artikel
På landets mest hållbara förskola arbetas det intensivt med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Barnen och pedagogerna omvandlar Kyrkhults gamla brunnspark till en odlingspark med både...

Artikel
Hur pratar vi om klimatförändringar med barnen på förskolan? Klimatpsykologen Kata Nylén vet hur.

Artikel
Ny forskning från Högskolan i Gävle visar att barn som saknar känslomässiga band till naturen inte skyddar den.

Artikel
Arbetet för att uppnå en giftfri förskola måste bedrivas långsiktigt och det gäller att skapa en realistisk plan som man kan arbeta med på ett bra sätt. Det menar Maria Johnson, rådgivare inom...

Artikel
Tuula Torro och Camilla Lindgren fortsätter att dela med sig av goda exempel från sin förskola Bränningevägen i Stockholm. Här berättar de om en lyckad Förskolans dag då de dramatiserade hållbar...

Artikel
Inga blå skotossor eller andra engångsartiklar och vägning av matresterna. Det är åtgärder som Sveriges första avfallssnåla förskola, som ligger i Hammarkullen i Göteborg, infört. Detta har renderat...

Artikel
I Jämtland har Öppna förskolans kulturhistoriska verksamhet spritt sig vidare till förskolor ute i länet. – Barnen får insikt i att samhället har sett annorlunda ut, att det har skett utveckling och...

Artikel
Emil Spanos, kock på Norrboda förskola i Upplands Bro, lagar varje dag genomtänkt och lyxig mat från grunden till 150 barn och pedagoger. Han är en mästare på att ta vara på allt, inte ens...

Artikel
Gränsöverskridande möten mellan natur och digital teknik för en hållbar framtid – det är temat för utställningen Bordercrossing som lockat många nyfikna besökare till Haninge kommun, strax söder om...

Artikel
På den populära förskolan Smultronstället utanför Kristianstad i Skåne är djuren ständigt närvarande i barnens vardag. Här får vi följa med in i en verksamhet där både empatiska möten och ansvar...

Artikel
Här delar Sanne Björklund med sig av sina tankar kring varför lärande för hållbar utveckling är så viktigt och hur man kan se det som ett relationsbygge mellan människa och miljö.

Artikel
Varje år slänger vi stora mängder kläder och även om vi blir allt bättre på att lämna till återvinning och handla på second-hand så har vi fortfarande en lång väg kvar vad gäller vår överkonsumtion...

Artikel
”Världen behöver en ny berättelse – Låt oss vara med och bidra till den!” Så står det på Reggio Emilia Institutets upprop för en hållbar framtid. Ett arbete som nu är i full gång runt om i Sverige...

Artikel
I allt fler förskolor kan man nu stöta på skåpet Tage – ett sätt att möjliggöra för föräldrar att byta barnkläder med varandra på ett enkelt sätt. Idén har fått stor spridning, men var kommer den...

Artikel
Hur kan man komma igång med lärande för hållbar utveckling? Här får du mer information kring hur ni kan sätta igång er förskolas arbete för en mer hållbar och rättvis värld.

Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs – så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips och förslag på hur man kan odla på olika spännande...

Artikel
På förskolorna, Värby, Hattstugan och Rödluvan i Bara, i Skåne, arbetar man med hållbar utveckling på ett sätt som genomsyrar hela organisationen.

Artikel
2008 tillträdde Laila Petersén som förskolechef i Bara, som ligger i Svedala kommun i Skåne. Hon fick då ansvaret för flera förskolor: Hattstugan, Rödluvan och Värby förskola. På förskolorna i Bara...

Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och upplevelser som ger kunskap om naturens kretslopp. Men...

Artikel
Lärande för hållbar utveckling i förskolan
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Det viktigaste syftet med boken är att inspirera varje förskola att hitta...

Artikel
Naturen är ett av de mer komplexa begrepp vi har i vårt språk. Ett begrepp som trots detta är ständigt närvarande i förskolans verksamhet på olika sätt. Vårt sätt att se på naturen och vår relation...

Artikel
Det här är andra delen i artikelserien om natursyn. Hur har vår syn på naturen förändrats över tid? Vi gör stora historiska hopp och indelningen ska varken ses som uteslutande eller fullständig. Se...

Artikel
I denna tredje del i artikelserien om natursyn ägnar vi oss åt begreppet hållbar utveckling. Ett begrepp som får allt större genomslag i förskolans praktik och diskussion och som kräver ständig...

Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda odlande ska hålla i sig hela året? Då krävs det en del...

Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får verksamheten lättare att ta till sig detta arbetssätt. Här...

Artikel
Samtalsbilder om hållbar utveckling
Ett bra sätt att få igång barnens tankar kring hållbar utveckling är att utgå från bilder. Här kan du skriva ut fina samtalsbilder på temat hållbarhet.

Artikel
Möt världen med alla sinnen!
Hållbar utveckling handlar om demokrati, förmåga till medkänsla, förståelse för andra kulturer och inte minst att se hur vår livsstil påverkar miljön. Den här artikelserien ger inspiration för...

Artikel
Möt världen – med synen!
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på synen. Synen är ett sinne som är så dominerande och ”självklart” i vårt möte med världen, att vi...

Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara drivande. Men för att detta ska fungera krävs det...

Artikel
Möt världen – med rörelse!
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på det så kallade kinestetiska sinnet. Att uppmuntra barnen att använda kroppen och utveckla det...