Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...

Artikel
Har du tänkt på att en tvåa ser ut som en svan? Och visste du att man kan räkna till ”ti(d)ning”? Eller till ”tiger”? Clas Rosvall, författare, pedagog och föreläsare, bjuder på tips om hur man kan...

Artikel
Skolbibliotekarie Maria Heimer tipsar än en gång om inspirerande barnlitteratur, denna gång på temat matematik. Låt dig inspireras av allt ifrån räknesagor till lekar för att upptäcka matematik runt...

Artikel
Skapa en miljö som inbjuder till att upptäcka, utforska och samtala om matematiken omkring oss. Utifrån Bishops sex universella matematiska aktiviteter kan man dela in olika områden för matematisk...

Artikel
Språket har stor betydelse för barns matematiska förmåga. Det matematiska språket innehåller många ord och begrepp som barnet behöver lära sig använda. Låt barnen möta matematiken i olika vardagliga...

Artikel
Diameter, frekvens, volym, parallellogram … Den här enkla och tydliga ordlistan förklarar grundläggande matematiska begrepp på ett lättillgängligt sätt. 

Artikel
Flicka sträcker ut handen. Ett digitalt bi med olika programmeringskommandon svävar ovanför hennes hand.
Hur kan barn i åldrarna 3–5 år lära sig matematik genom att involveras i programmeringsaktiviteter? Och hur kan dessa aktiviteter bli en lika naturlig del av förskolornas innehåll som att leka på...

Artikel
Anna Palmer disputerade med avhandlingen Att bli matematisk – matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna. Här berättar hon om sin forskning om hur matematik kan...

Artikel
Vilka effekter har undervisning i förskolan med digitala lärresurser på barns kunskaper i matematik? Vad kan förklara eventuella effekter? Och är forskning viktigt eller är det magkänslan vi ska lita...

Artikel
Matematik är så mycket mer än ”hur många”. Hur kommer det sig då att när matematik ska synliggöras i boksamtal handlar det oftast ändå om att ”räkna hur många”?

Artikel
Att lära av varandra, observera och diskutera, är ofta ett fruktbart sätt att utveckla verksamheten. Detta gäller inte minst på matematikens område, där många känner en osäkerhet kunskapsmässigt. Eva...

Artikel
Marita forskar om lärares samtalsstrategier och om vikten av att barn och elever lär sig att kommunicera matematik. – Vi på lärarutbildningen har en viktig roll i att lära våra studenter att leda...

Artikel
Gabriella Gejard har i sin forskning undersökt matematiserande i förskolan genom olika aktiviteter. Hon berättar här om sina forskningsresultat, om hur barnen på olika sätt visar upp ett kroppsligt...

Artikel
Tid är något som intresserar de flesta förskolebarn väldigt mycket – ändå syns inte detta ämne speciellt mycket i förskolan. Det finns heller inte mycket skrivet om det. Men Marita Lundström på...

Artikel
Under hösten finns många situationer och företeelser som du kan använda i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga. Här får du en lång rad tips på enkla och roliga aktiviteter.

Artikel
Människan har i alla tider använt sig av naturen som en källa till inspiration för olika estetiska uttrycksformer. Den avbildas genom målningar och fotografier och den beskrivs genom lyrik och musik....

Artikel
Matematik är som bekant så mycket mer än siffror och räknande. Ett språk som berättar om världen, genom förhållanden, symmetrier, mängder och positioner. Den här artikeln handlar om hur vi kan skapa...

Artikel
Pedagogiska påskharen tittar fram igen! Ladda ner påskharens flanobilder nu, och räkna och rimma på 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7.

Artikel
Matematikaktiviteter kan med fördel göras utomhus. Men ibland inbjuder inte vädret till några längre stunders matematiklek. Som tur är finns det mycket matematik även inomhus!

Artikel
Matematik är så mycket mer än plus och minus. Eller vad sägs om att baka lite matematik? – Introducera matte genom lek och utforskande, säger Eugenia Cheng, universitetslektor i matematik på det...

Artikel
Hur kan du som ansvarig för den pedagogiska verksamheten utveckla allas kunnande och intresse i att undervisa i matematik på din förskola? Eva Färjsjö går igenom teorier och bakgrund.

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Det finns stora kvalitetsskillnader i arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik. Det visar Skolinspektionens granskning av 22 förskolor runt om i landet.

Artikel
Vissa grundläggande matematiska förmågor är viktigare än andra att utveckla och följa upp i förskolan, menar Ann S. Pihlgren. Detta är del 5 i hennes artikelserie om undervisning i förskolan.

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Förekommer matematikundervisning i förskolan? Och stöttar den i så fall de matematiska förmågor som anges i läroplanen? Del 4 i Ann S. Pihlgrens artikelserie handlar om den tidiga...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex matematiska aktiviteter och visar hur de kan omsättas i praktik. Denna del tar upp matematiskt lärande med olika typer av lekar, spel och pussel.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, vikt, tid och pengar. Du får många...

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp aktiviteter som på ett lekfullt sätt tränar räkning, antalsord, räknesystem och talsystem.

Artikel
Den här artikelserien utgår från Alan Bishops sex grundläggande matematiska aktiviteter. Denna del tar upp former och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst, och ger förslag på...