Visa:
Utbildning
Default image
En utbildning som ger kunskap om styrdokument samt forskning och studier för att utveckla undervisningen i högläsning så att alla barns språk- och kunskapsutveckling gynnas.

Utbildning
händer som symbol för demokrati
I denna utbildning får du kunskap och inspiration för att kunna driva ett medvetet språkarbete där varje barn ges förutsättningar att utveckla sitt språk, sitt inflytande och sitt demokratiska...

Utbildning
I den här utbildningen får du konkreta exempel, förankrade i forskning och studier, på hur du i förskolan kan arbeta med högläsning och samtal kring litteratur och andra texter.

Utbildning
En utbildning för personal och chefer om interkulturellt förhållningssätt, hur man bemöter nyanlända barn, hur barnens förkunskaper och intressen kan kartläggas och hur samarbetet med föräldrar kan...

Utbildning
https://www.studentlitteratur.se/kompetensutveckling/forskola/sprakutveckling/kallkritiskt-forhallningssatt-i-forskolan/
Som deltagare i den här utbildningen får du kunskap om och insikt i hur man kan arbeta med att grundlägga ett källkritiskt förhållningssätt i förskolans undervisning.

Utbildning
Default image
Ökad kunskap om olika faktorers påverkan på barns språkutveckling samt förslag på arbetssätt som stöttar barn, särskilt dem med utmaningar, i deras utveckling.

Utbildning
Default image
Barn tycker om att höra en sagobok gång på gång. Hur kan man använda den drivkraften för att arbeta i riktning mot de strävansmål och förmågor som läroplanen skriver fram? Kursen...

Utbildning
bok
Under den här utbildningen bjuder Elvira Ashby på inspiration och verktyg för att utveckla arbetet med barns språkutveckling i förskolan.

Utbildning
Grej of the day i förskolan, fungerar det? Självklart! Detta arbetssätt är högaktuellt i ljuset av barns nyfikenhet och vilja att höra ”kunskapshistorier” samt styrdokumentens skrivningar om...

Utbildning
Default image
Låt oss introducera matematik på tusen och ett sätt. Clas Rosvall visar hur vi med rim och allitteration, med lek och lektion och med fakta och fantasi kan göra barnen förtrogna med siffror och tal...