Artikel
På Hammarens förskola i Ånge arbetar man intensivt med värdegrundsfrågor som tillgänglighet, inflytande och konflikthantering. – Vi använder oss även av ett empatiskt ledarskap så att vi får barnens...

Artikel
Även tillfälliga vikarier har ett ansvar för att barnen inte gör sig illa på förskolan. Med tydliga rutiner för olika situationer kan olyckor undvikas men om något ändå händer avgör den enskilda...

Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod...

Artikel
Våga prata om olikheter och ha utgångspunkten att de är individuella snarare än kulturella. Låt samtidigt läroplanen finnas med i samtalen. Då kan man ta tillvara styrkan i ett mångkulturellt...

Artikel
När Tuula Torro och Camilla Lindgren startade förskola var trygghet och inkludering grundpelare i den pedagogiska visionen. Mottot som de fortfarande arbetar efter lyder ”Jag är bra och duger som jag...

Artikel
När vi planerar förskolans verksamhet – gör vi det då utifrån läroplansmålen eller utifrån barnens intressen? Det handlar om två olika förhållningssätt.

Artikel
Att vara rektor i förskolan innebär dels att man ska uppfylla det statliga uppdraget och huvudmannens uppdrag, dels leva upp till förväntningarna från en rad olika aktörer. Lars Thorin,...

Artikel
Hur stora barngrupperna i förskolan ska vara blev en viktig diskussion i Enköping under en period. Monica Tägtström Bergman, f.d. verksamhetschef förskola inom utbildningsförvaltningen i Enköping,...

Artikel
En förskola med nio barn, en enda avdelning och flera mil till närmaste grannförskola att samverka med. Hur ser dagarna ut på en sådan förskola? Följ med till Landöns förskola i den jämtländska...

Artikel
Det är vanligt att pedagogerna får gå på en föreläsning med någon kunnig författare eller föreläsare. Men sedan då? Hur tar man med sig detta in i det pedagogiska arbetet i vardagen? Detta finns det...

Artikel
Monica Tägtström Bergman har lång erfarenhet som verksamhetschef och har sett de politiska vindarna blåsa åt olika håll under årens lopp. Hur påverkar det politiska styret en kommunal verksamhet som...

Artikel
Ingen förskola är den andra lik – hur är din egen? Vi ska titta på sju perspektiv på en arbetsplatskultur, som alla är gynnsamma för utveckling och förändring på olika sätt.

Artikel
På förskolorna i Grängesberg pågår ett kontinuerligt, organiserat kunskapsutbyte. Detta kollegiala lärande ger en förståelse hos all personal som därigenom får ett gemensamt förhållningssätt, vilket...

Artikel
Hur ser du som rektor på kärnan i ditt ledarskap, och vilken utgångspunkt tar du för att förverkliga din idé om ledarskapet? Att rikta blicken mot dig själv ibland är både utmanande och nyttigt –...

Artikel
Chef och medarbetare är varandras förutsättning. Men hur kan du som medarbetare förhålla dig till din chefs ledarskap? Det tittar Bim Riddersporre närmare på i den här artikeln.

Artikel
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig förare för en buss med 22 barn? Följ med till den rullande förskoleavdelningen Styrkan som varje...

Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska hitta sina roller och nya grupper formas. – Det är ett skönt kvitto att lekens betydelse skrevs...

Artikel
Terminsstarten är intensiv med introduktion av nya barn, nya föräldrar och ofta även ny personal som saknar pedagogisk utbildning. På Förskoleforum hittar du artiklar och arbetsbesparande mallar som...

Artikel
Vilken dag är det i dag? Måste jag ha jacka på mig? Vad blir det till lunch? Det är frågor som förskolans pedagoger får höra många gånger varje dag. På Råå förskola finns det numera en robot i...

Artikel
Vad innebär egentligen det kompensatoriska uppdraget i förskolan? Och vad säger – eller säger inte – styrdokumenten om det? Leif Strandberg, psykolog och verksamhetsteoretiker, svarar på en fråga...

Artikel
Vilka utmaningar och möjligheter finns med en nystartad förskola i nybyggda lokaler? Följ med till Torvnäs förskola i Sunne, som berättar om hur de byggt upp sin förskola – både fysiskt och...

Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser att de har fått en tydligare bild av sitt uppdrag....

Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
På Smygehamns förskola samlar man sina femåringar på en och samma avdelning, och pedagogerna ser till att ta vara på alla möjligheter det ger. Här berättar de om sitt arbete och delar med sig av sina...

Artikel
Malmö stad har tagit fram ett stödmaterial för att minska risken för sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Samtidigt jobbar kommunen aktivt för att öka andelen män i verksamheten. – Vissa tycker...

Artikel
Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både förskola och skola när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Artikel
För att kunna ge barnen en bra övergång är det viktigt att känna till de förändringar som förskoleklassen just nu genomgår. Större pedagogiskt ansvar, nya målformuleringar i läroplanen och nya krav...

Artikel
Här får du tips om en mängd resurser och stödmaterial som hjälper er att börja arbeta efter Lpfö 18. Den insats som Skolverket nu drar igång för att implementera läroplanen innehåller bland annat ett...

Artikel
I Göteborg är merparten av de 178 fria förskolorna småskaliga kooperativ. En ny resursfördelningsmodell skapar problem för dessa. "Ungefär 5 000 barn riskerar att stå utan förskola om de fria...

Artikel
Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? I den sista delen av serien om kvalitetsarbetet i Almby förskoleområde i Örebro har vi kommit till fördjupning och utvärdering. Del 3 av 3.