Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. I fyra artiklar med tillhörande filmer och övningar får du tillsammans med dina...

Artikel
Under 2019 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under året.

Artikel
I de södra och västra delarna av vårt land byggs det broar för fullt! Med hjälp av organisationsmodellen Bygga Broar utför förskolorna ett långsiktigt värdegrundsarbete.

Artikel
Det är vanligt att pedagogerna får gå på en föreläsning med någon kunnig författare eller föreläsare. Men sedan då? Hur tar man med sig detta in i det pedagogiska arbetet i vardagen? Detta finns det...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om barns lärandeidentitet – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Du vet väl att förskolor kan söka EU-bidrag för pedagogiskt utbyte med andra länder? Och vill ni inte driva ett eget projekt finns det många projekt där andra länder söker deltagare. Ulrika Glaser...

Artikel
Undervisning är numera en naturlig del av förskolans utbildning i Svedala kommun. I dag ser förskollärarna sig som undervisande lärare och de anser att de har fått en tydligare bild av sitt uppdrag....

Artikel
Forskare och förskollärare samarbetar i ett nytt nätverk för utveckling av en lekbaserad utvecklingspedagogik. Det handlar om hur man kan utmana och stötta barn i förskolan att utveckla sin...

Artikel
Under 2018 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under 2018.

Artikel
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, arbetar på olika sätt med att stötta kommunerna i kompetensförsörjningsfrågan inom förskolan. Bland annat genom att sprida lärande exempel på hur olika kommuner...

Artikel
Nu kan återvändande förskollärare lära om allt det nya som hänt sedan de sist arbetade i förskolan. De gör det tillsammans med andra som återvänt och får samtidigt möjlighet att pröva de nya...

Artikel
En artikelsamling om trygghet, känslor, minne och stress kopplat till hjärnan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
2014 doktorerade Elisabeth Åsén Nordström i pedagogik vid Stockholms universitet: "Pedagogisk handledning i tanke och handling – en studie av handledares lärande". Sedan början av 2000-talet har...

Artikel
I denna sista artikel i serien får du läsa om de synergieffekter som skapades tack vare projektet Småbarnspedagogik.

Artikel
Fick projektet några konsekvenser som förändrade deltagarnas synsätt och förståelse för de yngsta barnen i förskolan? I den här artikeln ligger fokus på projektdeltagarnas erfarenheter och synpunkter.

Artikel
Vad är lärledarens uppdrag och hur ser arbetet med lärgrupperna i kommunen ut? Här skriver Inga-Lill Emilsson mer om det stora projektet Småbarnspedagogik 2008–2016.

Artikel
Under 2017 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum under 2017.

Artikel
Hur kan en kompetensutbildning organiseras så att det skapas ett kollektivt lärande? Hur blir förskolechefen delaktig och engagerad? Detta är den första artikeln i en serie om det stora projektet vid...

Artikel
Intresset för samverkan mellan förskola och skola blev en ingång till Karin Rönnermans aktionsforskning. Idag är hon professor vid Göteborgs universitet.

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
Den relativt nya myndigheten Skolforskningsinstitutet arbetar med förskolan och uppåt. Här får du veta mer om vad den sysslar med.

Artikel
Dagens förskola är ju en arena för lärande och utveckling. Behöver förskolebarn upp till tre års ålder en egen pedagogik? Och vad finns att tillgå om man som pedagog vill lära sig mer om de små...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om inskolning – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför inskolningen. Här finns två mallar att ladda ner och utgå...

Artikel
Syftet med inskolning till förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och föreställningar kring vad det innebär och hur det ska gå till. Ofta säger man att inskolning till...

Artikel
Traditionell långinskolning eller föräldraaktiv inskolning, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de båda inskolningsmodellerna.

Artikel
På olika förskolor väljer man olika modeller för inskolning, kortare eller längre. Men oavsett inskolningsmodell behöver man som pedagog vara uppmärksam på och lyhörd för hur varje enskilt barn...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om explosivt beteende – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då...