Flicka håller en bukett vitsippor och luktar på den.
Artikel
Under våren 2023 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum...
Artikel
En artikelsamling med tre artiklar om kollegialt lärande, finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf. Materialet är lämpligt att använda som underlag i utvecklingsarbete för arbetsgruppen. Till...
Illustration av vinterlandskap.
Artikel
Bland de mest populära artiklarna under 2022 finns både teori, inspiration, mallar och aktivitetstips. Kanske har du missat något guldkorn? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna...
Förskolebarn med vitsippebukett.
Artikel
Under våren 2022 har Förskoleforum publicerat fler än hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de mest lästa artiklarna på Förskoleforum...
Artikel
I förskolans uppdrag ingår att följa forskning. Men hur hittar, förstår och omsätter man kunskaperna i praktiken? Det finns inget enkelt svar, tycker Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och...
Artikel
Milstensgårdens förskola i Borås är en mångkulturell miljö. Här är Fredric Gieth rektor sedan fem år och han är engagerad i att förbättra personalens språkkunskaper.
Artikel
Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning,...
Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.
Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag. Psykolog Anna Hellberg berättar om vilka sårbarheterna...
Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur kan man förebygga så att en situation inte behöver...
Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då...
Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan då vara...
Artikel
En artikelsamling med artiklar om explosivt beteende – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.
Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...
Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna artikelserie berättar psykolog Anna Hellberg om barn med...
Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag, och att inte lämna barnet ensamt att själv hantera...
Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med vårdnadshavarna? Och hur mycket kan man egentligen...
Artikel
När barnet varit med om något svårt kan förskolan innebära trygghet och lindring, och medföra att barnet lättare återhämtar sig. Men olika barn reagerar olika, och reaktionerna ser inte alltid ut som...
Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till normalläge. Men minnena från händelsen finns kvar och...
Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå stärkt ur krisen. Kunskap möjliggör omsorg om dig...