Visa:
Artikel
I förskolans uppdrag ingår att följa forskning. Men hur hittar, förstår och omsätter man kunskaperna i praktiken? Det finns inget enkelt svar, tycker Christian Eidevald, docent i förskoledidaktik och...

Artikel
Milstensgårdens förskola i Borås är en mångkulturell miljö. Här är Fredric Gieth rektor sedan fem år och han är engagerad i att förbättra personalens språkkunskaper.

Artikel
Med bakgrund både inom akademin och som utvecklingschef för Göteborgs stads förskolor hoppas Christian Eidevald i sin nya roll som forskningsansvarig kunna skapa broar mellan forskning,...

Artikel
Artikelsamlingen av Ann S. Pihlgren om undervisning och lärande i förskolan – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
En artikelsamling om Bishops sex matematiska aktiviteter – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ned som en sammanhängande pdf.

Artikel
En del barn har svårt att reglera sina känslor och att hantera både det som bubblar upp inuti dem och det som händer i omgivningen. I denna artikelserie berättar psykolog Anna Hellberg om barn med...

Artikel
För barn med explosivt beteende beror svårigheten att tåla frustration och att styra sig själv ofta på individuella sårbarheter av olika slag. Psykolog Anna Hellberg berättar om vilka sårbarheterna...

Artikel
Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur kan man förebygga så att en situation inte behöver...

Artikel
Femåriga Minna tål inte tillrättavisningar och förstör de andra barnens lek. Genom att identifiera krav och belastningar, styrkor och skyddsfaktorer försöker pedagogerna hitta en ny strategi för...

Artikel
Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om explosivt beteende – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
Oavsett hur mycket förskolemiljöer anpassas och pedagogerna lär sig förebygga ett barns explosiva beteende, är känsloutbrotten ibland ändå ett faktum. Ett lågaffektivt förhållningssätt kan då vara...

Artikel
När barnet varit med om något svårt kan förskolan innebära trygghet och lindring, och medföra att barnet lättare återhämtar sig. Men olika barn reagerar olika, och reaktionerna ser inte alltid ut som...

Artikel
En god föräldrasamverkan är avgörande när ett barn varit med om en svår händelse i hemmet. Men hur får man som pedagog till en bra dialog med vårdnadshavarna? Och hur mycket kan man egentligen...

Artikel
En svår händelse i hemmet påverkar ofta barnets beteende i förskolan. Som pedagog gäller det att finnas till hands för barnet i förskolans vardag, och att inte lämna barnet ensamt att själv hantera...

Artikel
När det akuta krisskedet lagt sig fortsätter arbetet med att hantera krisen. Intensiteten minskar gradvis och livet återgår mer och mer till normalläge. Men minnena från händelsen finns kvar och...

Artikel
Att känna till vanliga reaktioner vid kriser hjälper dig att förstå dig själv när något svårt händer, så att du kan behålla professionaliteten och gå stärkt ur krisen. Kunskap möjliggör omsorg om dig...

Artikel
När en kris uppstår på förskolan på grund av en händelse som inträffat där eller som innebär märkbara skillnader i förskolemiljön, blir krisarbetet annorlunda än när ett barn är med om en svår...

Artikel
Det finns olika sätt att jobba med kompetensutveckling inom förskolan. Vi skapade en egen mini-mässa! Och vi lät det arbetet genomsyras av ledorden ”roligt, inspirerande, kreativt, stimulerande...

Artikel
vinterlandskap
Bland de mest populära artiklarna under 2021 finns både forskning och teori, inspiration, mallar och aktivitetstips. Kanske finns det något som du missat? Här hittar du listan över några av de mest...