Kurs
Default image
Under den här utbildningen får pedagogerna insikt i hur viktiga relationerna på förskolan är, och en metod för att systematiskt följa upp barns utveckling och lärande.

Kurs
Default image
På den här föreläsningen vävs barnkonventionen, förskolans läroplan och teorier in för att förtydliga hur viktigt arbetet med värdegrunden i förskolan är.

Kurs
Default image
Den här kursen ger dig konkret och direkt användbar kunskap om den digitala dokumentationens möjligheter och fallgropar. 

Kurs
Default image
Den här utbildningen riktar sig till dig som är förskolechef. Du får stöd i att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i förskola samt en konkret verktygslåda för att agera som ledare, utmanare...