Artikel
Med hela Göteborg som lärmiljö tränar barnen sociala förmågor, kommunikation och samarbete. Avdelningen Utforskaren åker på utflykter varje dag för att integrera barnen i staden. 

Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel Schoszarzek.

Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt grundförtroende. Glöm heller inte att berätta om...

Artikel
”Grej of the day” är ett uttryck många känner till. Men vad innebär det att jobba med detta arbetssätt i förskolan? Det vet man på en förskola i Bodafors i Småland.

Artikel
▶️ Artikel med film. Förmåga till kreativitet och problemlösning är det tredje viktiga inslaget i barns lärandeidentitet. Problemlösning handlar om att kunna och vilja ta sig an problem och idéer på...

Artikel
▶️ Artikel med film. Hur barnet ser på sig själv som lärande varelse kommer att påverka möjligheterna att utvecklas och lära under hela livet. Därför behöver förskolan arbeta aktivt med att stärka...

Artikel
VÄXA är ett konkret stödmaterial som hjälper förskolor att skapa tillgängliga lärmiljöer. Materialet fokuserar på vardagliga situationer i förskolan och står alla förskolor fritt att använda.

Artikel
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig förare för en buss med 22 barn? Följ med till den rullande förskoleavdelningen Styrkan som varje...

Artikel
Det behöver byggas runt 750 förskolor de närmaste åren, enligt Sveriges kommuner och landsting, som ser ”nyckelfärdiga” typförskolor som ett sätt att snabbare få fram kostnadseffektiva...

Artikel
Slitna träpinnar eller en glad start? Möt två förskolor som arbetar med staketet utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar kan förvandlas till pedagogisk verksamhet.

Artikel
Med spännande ledtrådar, korta kunskapshistorier och massor av gemensamt kunskapssökande stimuleras barnen att lära sig om allt från afrikanska kulturer till vulkanutbrott. Metoden Grej of the Day,...

Artikel
En inspirerande plats med köksträdgård, eldplats att samlas kring, ett bord att laga mat och skapa vid. Botildenborgs Skolträdgård samlar barn från Rosengård och Höja som gemensamt lär sig om odling,...

Artikel
Vilka utmaningar och möjligheter finns med en nystartad förskola i nybyggda lokaler? Följ med till Torvnäs förskola i Sunne, som berättar om hur de byggt upp sin förskola – både fysiskt och...

Artikel
Mata hönor, odla grönsaker och kika i komposten – mitt i storstan! På Södermalm i Stockholm ligger förskolan Wollmar, som trots att det är en innerstadsförskola har en lantlig prägel. 

Artikel
Digital kompetens lyfts fram i förskolans reviderade läroplan och 80 procent av landets tvååringar använder digitala plattformar. Men hur påverkas småbarnshjärnan av skärmar?

Artikel
Mer utmanande och stimulerande miljöer, material och aktiviteter. Möjlighet att vidga och fördjupa projekten och skapa möjligheter till utforskande utomhus. Det är några av syftena med...

Artikel
En artikelsamling med artiklar om lärande undervisningsmiljöer – material lämpligt att använda som underlag för t.ex. en studiecirkel – finns nu att ladda ner som en sammanhängande pdf.

Artikel
I sista delen av artikelserien om hur barnens lärande påverkas av förskolepersonalens undervisning beskrivs den miljö som ger de starkaste resultaten i lärande, nämligen scaffolding – stöttande...

Artikel
En förskolemiljö byggd på vetenskaplig grund och utformad enligt Lev Vygotskijs teorier – hur kan den se ut? Inspireras av Brinkens förskola där stora öppna ytor inbjuder till lek och utforskande.

Artikel
En videofeedback-metod där man utgår från inspelade filmsekvenser och genom dem får syn på interaktion och samspel. Det är Marte Meo, som används i en hel del svenska förskolor.

Artikel
Följ med till avdelningen Tiger på Gustavsbergs förskola och läs om hur de jobbar med läslust för förskolans allra yngsta.

Artikel
Den barnutforskande undervisningsmiljön är den vanligaste undervisningsmiljön i svensk förskola. Hur skiljer den sig från de undervisningsmiljöer som tidigare beskrivits i den här artikelserien? Och...

Artikel
Den moralistiska undervisningsmiljön är något som vi ska titta närmare på i den här delen av serien om undervisningsmiljöer, och något som inte alltid når det resultat man kanske önskar sig. Del 3 av...

Artikel
Ann S. Pihlgren berättar vidare om undervisningsmiljöer på förskolan. I den här artikeln, och i filmen som finns att se i anslutning till artikeln, får vi titta närmare på den allmänna...

Artikel
Den två meter höga skulpturen på förskolegården består av en stubbe med ett antal figurer som klättrar runt, gömmer sig och tittar fram. Det finns mycket att upptäcka och varje liten figur har en...

Artikel
Det är lätt hänt att abstraktionsnivån på exempelvis en samling hamnar långt över vad förskolebarn har en möjlighet att förstå. Hur undviker man det? Det skriver Gunilla Carlsson Kendall, leg....

Artikel
Den undervisningsmiljö barnen möter påverkar vad och hur de lär sig. I sex artiklar och sex korta filmer berättar Ann S. Pihlgren om vilka undervisningsmiljöer barnen möter på förskolan och om hur vi...

Artikel
Samverkan för bästa skola är en satsning som drivs av Skolverket. I år är även förskolor med, och Göteborgs Stad har nu påbörjat ett arbete på fem förskolor med ”svåra förutsättningar att nå målen i...

Artikel
Jonna Larssons studier fokuserar på barns lärande och lek i relation till naturvetenskap som lärområde. Hennes resultat visar på betydelsen av att stötta barn i att lära om naturen och vetenskapen...