barnhand med spår av jord
Artikel
Barn som leker i jord, sand och med naturliga material har bättre immunförsvar än de som leker på asfalt. I finska förskolor har forskare tagit in jord på avdelningen och sett att barnen blivit...
Artikel
Barn känner ofta både nyfikenhet och upptäckarglädje inför både sin egen och andras kroppar. Det är därför viktigt att alla förskolebarn bör få bra och neutrala ord för sina könsorgan. Som pedagog...
Pojke går balansgång på klätterställning i parken.
Artikel
Nu ska en grupp nordiska forskare undersöka hur mycket utbildning om rörelse som ingår i förskollärarutbildningen. Målet är en ny, specialanpassad kurs för förskollärare.
Artikel
En tupplur på dagen ger glada barn, menar sömnexperten och psykologen Li Åslund. ”Sömniga barn kan vara trötta, gnälliga, orkeslösa – eller hyperaktiva”, säger hon.
Artikel
Att ofta böja sig ner, sitta lågt och lyfta barn ökar risken för ryggproblem. Förskolepersonalens ryggar är utsatta, och besvären börjar alltmer krypa neråt i åldrarna. Men det finns mycket man kan...
Tre förskolebarn springer uppför en stentrappa.
Artikel
Nu finns en ny, högaktuell forskningsöversikt om förskolans stora betydelse för barns psykiska hälsa. Förskolepsykolog Anna Hellberg Björklund guidar er genom materialet och tipsar om verktyg och...
Artikel
Många föreskolepedagoger möter barns sexuella utforskande, i form av en lek i kuddrummet eller av nyfikna och intresserade frågor. Sexologen Kalle Norwald menar att det finns ett motstånd hos vuxna...
Förskolebarn snyter sig i näsduk.
Artikel
Ibland kan det vara svårt att avgöra när det bästa för barnet är att ringas hem, och det kan uppstå diskussioner med föräldrarna. Anna Ahlin, specialist i barn- och ungdomsmedicin, ger vägledning...
Artikel
Genom att följa en satsning i föräldraskapsstöd för barn med beteendesvårigheter och psykisk ohälsa kunde forskaren Anton Dahlberg se tydlig effekt på både barns och föräldrars psykiska hälsa. För...
Artikel
När det är som mest stressigt behövs egentligen återhämtning som allra mest, enligt den så kallade återhämtningsparadoxen. Då kan mikropauser vara ett bra verktyg, tipsar Lina Ejlertsson.
Artikel
För den med ett stressigt yrke räcker det sällan att bara återhämta sig på rasten och hemma. Forskaren Lina Ejlertsson har identifierat tre områden som är extra viktiga för att kunna återhämta sig...
Illustration som symboliserar utveckling i form av pilar som pekar uppåt.
Artikel
Friskronder, återhämtningspauser och beröm som tas på allvar. Det är rektor Gezim Isufis recept för en hållbar och hälsosam förskola.
Artikel
Sömn är naturligt, men ack så svårt. Här reder barnpsykologen Liv Svirsky ut vad som gäller för förskolebarn och sömn. – För små barn är sömn en av de viktigaste aktiviteterna, säger hon.
Artikel
Barnen på förskolan ska erbjudas fysisk aktivitet och få möjlighet att utveckla rörelseglädje. För att bättre ge vårdnadshavarna inblick i hur arbetet med rörelse och motorik ser ut på förskolan, kan...
Artikel
Barn som går långa dagar på förskolan behöver fysisk träning under dagen. Men för att få in mer rörelse behövs en attitydförändring där rörelse prioriteras högre i styrdokument, tycker Ann-Christin...
Artikel
Sömnforskaren John Axelsson, aktuell med boken Sömnsmart, vill slå ett slag för tuppluren hos förskolebarn. Här listar han fördelarna med att vila på dagen.
Artikel
Under varma dagar behöver barnen skyddas mot såväl värme som mot solens strålar, inte minst de allra yngsta. Men om förskolan följer generella råd brukar de flesta klara värmen bra, berättar läkaren...
Artikel
I Sverige har cirka 9 procent av fyraåringarna utvecklat övervikt och räknat bland barn i stort är siffran 20 procent. – Förskolepersonalen är otroligt viktig, säger dietisten och familjeterapeuten...
Artikel
Pedagoger som inte äter ordentlig lunch eller klagar på kroppen påverkar barnen. Studier visar att var femte flicka i sjuårsåldern vill bli smalare. – Ätstörningarna har gått ner i åldrarna, säger...
Artikel
Ökad utevistelse och hälsofrämjande pedagogiska måltider i förskolan är två av de frågor som Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) verkar för. I denna artikel är det fokus på måltiderna.