Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar i barnkonventionen. Titlarna är valda utifrån att...

Artikel
Vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt? Hur bemöter man nyanlända barn, eller flerspråkiga barn? Och hur kan det viktiga samarbetet med föräldrar utvecklas? Läs Pia Håland Anvedens bok Den...

Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver Per Dahlbeck, Kristina Westlund och medförfattare...

Artikel
Vår barnsyn har förändrats genom åren. Vi behöver ständigt påminnas om den barnsyn som genomsyrar barnkonventionen, skollagen och läroplanen. Syftet med att ta fram en pedagogisk deklaration är att...

Artikel
Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs...

Artikel
En vikarie bokas ofta med kort varsel, och väl på förskolan ska allt klaffa. Vad behöver en vikarie veta för att förstå verksamheten och sin egen roll? Ladda ned artikelsamlingen som vänder sig...

Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en pratstund med Anna Hellberg, aktuell med boken När...

Artikel
Lärande för hållbar utveckling i förskolan
Boken Lärande för hållbar utveckling – i förskolan ger inspiration, uppmuntran och konkreta tips för arbetet med hållbarhet. Det viktigaste syftet med boken är att inspirera varje förskola att hitta...

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman fram barnets tankar och egna berättelser som...

Artikel
Förskoleforum har fått en pratstund med barnrättsexperten Fanny Davidsson som är aktuell med en ny bok om barnkonventionen i förskolan. Här berättar hon om sina tankar bakom boken och bjuder på några...

Artikel
Många förskolor behöver stöd och kunskap i det integrationsskapande arbetet. Här berättar Maria Letzén om tankarna bakom boken Ny i förskolan – med ett interkulturellt förhållningssätt.

Artikel
Hur kan förskolan förebygga problem som orsakas av impuls- och känslostyrt beteende? Och hur kan man som pedagog agera ”i stridens hetta”? Förskoleforum har fått en pratstund med Maria-Pia Gottberg,...

Artikel
Här tipsar barnbibliotekarie Malou Altergård om bra och tänkvärda bilderböcker på temat vänskap och kärlek. Böcker som passar bra för en lässtund i samband med Alla hjärtans dag - eller vilken dag...

Artikel
Är klänningen bara ett klädesplagg? Är luciakronan bara några ljus? Eller är de laddade symboler? Konrad är en pojke som både har klänning och luciakrona. Karin Salmson, förläggare och utbildare på...

Artikel
Spöken på flera olika språk, det skriver förskolläraren Kristina Murray Brodin om i sin senaste bok. Hon tycker det är viktigt att låta förskolebarnen se ”likheterna i olikheten”. Oavsett språk,...

Artikel
Att förstå barn och ge dem goda förutsättningar att utveckla sin potential är en utmaning. Böcker i pedagogik kan hjälpa till med detta. Margareta Öhman, välkänd författare och återkommande skribent...

Artikel
Arbetet i förskola, skola och fritidshem innefattar språkutveckling och lärande. Och därigenom också alla barns rätt att forma en stark och egen identitet. För språk, demokrati, kunskap och identitet...

Artikel
Vad har barn och pensionärer gemensamt? Hur kan de äldres värld berika de yngres? Boken Mormor & Morfar – Älgfångardagen och andra busigheter erbjuder en brygga mellan världarna.

Artikel
Lars H Gustafsson är barnläkaren som blev en av Sveriges ledande experter på barn, uppfostran och familjeliv. Han är en flitig debattör som ständigt har barnets rättigheter och bästa för ögonen. I...

Artikel
Förskolans värdegrund – nytt stödmaterial från Skolverket
I den reviderade läroplanen finns värdegrunden närvarande i de förtydligade målen för bland annat språk och kommunikation. Särskilt den kommunikativa aspekten av värdegrundsarbetet uppmärksammas....

Artikel
Starka och orädda prinsessor, jämlika får, tuffa kattflickor och killar med luciakrona hittar du i den här inspirationsväskan, fylld med bilderböcker på temat genus och könsroller.