Visa:
Artikel
Till såväl vikarier som ordinarie personal förmedlar boken Vikarie i förskolan viktig kunskap. Den handlar om vad en vikarie behöver känna till om förskolans verksamhet, men också om hur ordinarie...

Artikel
Nu kommer boken Förskollärarens pedagogiska ledarskap, ett svar på många förskollärares behov av mer kunskap i en ny roll med mer ansvar. Förskoleforum har fått en pratstund med författarna Bim...

Artikel
Kan du i kommunikationen med andra upprätta dig själv som professionell pedagog – och samtidigt öppna upp för vårdnadshavares inflytande? Linn Eckeskog lyfter i sin bok fram hur goda...

Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja, med ett starkt pedagogiskt ledarskap och ett mod...

Artikel
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Ivarson Alm, som skrivit en bok om ledarskapets utveckling i förskolan.

Artikel
Kan man mäta en förskolas kvalitet? Får tystnadsplikten någonsin brytas? Och var går gränsen för det kompensatoriska uppdraget? Boken Förskolan – uppdrag och juridik ger svar på juridiska frågor i...

Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i förskolan, och vad GDPR innebär i dessa situationer.

Artikel
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språk som riktar sig till pedagoger. Bokserien ”Det vet vi om – förskolan” däremot, vänder sig direkt...

Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en pratstund med Anna Hellberg, aktuell med boken När...

Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig Sollerman fram barnets tankar och egna berättelser som...

Artikel
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet – alltid med barnen som utgångspunkt.

Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.

Artikel
Det finns många bra böcker som kan ge inspiration och idéer till hur samlingen kan utvecklas. Malou Altergård har kartlagt utbudet för både barn och vuxna.