Person
Barbro Bruce
Foto: Högskolan i Kristianstad. Barbro Bruce är leg. logoped och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik, verksam vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör hur...

Person
Maria Heimer
Maria Heimer är bibliotekarie, författare och föreläsare. Hon har flera års erfarenhet som utvecklingspedagog inom förskola och skola. Som utvecklingspedagog arbetade hon med läsfrämjande insatser i...

Person
Marie Lindvall Wahlberg
Marie Lindvall Wahlberg har erfarenhet som chef och ledare inom förskola och skola sedan 1995, och dessförinnan som pedagog sedan 1981. I dag är hon verksamhetschef i Upplands-Bro kommun samt...

Person
Mimmi Troil
VD för FSO, Fria förskolor. FSO grundades 1995 och i dag finns föreningens medlemmar i hela landet, från Kiruna till Sjöbo. FSO:s uppdrag från medlemmarna är att ”med ett barnperspektiv arbeta för...

Person
Anna Barsotti
Anna Barsotti arbetade i många år som ”barnomsorgsassistent för invandrarbarn” i Huddinge kommun utanför Stockholm. År 1974 hörde hon talas om verksamheten på de kommunala förskolorna i Reggio Emilia...

Person
Hans Persson
Hans Persson är ursprungligen mellanstadielärare. Efter 20 år som lärare i grundskolan övergick han till fortbildning av lärare. Parallellt med sin undervisning har han skrivit läroböcker,...

Person
Ingrid pramling
Ingrid Pramling Samuelsson är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är barns tidiga lärande och förskolans innehåll. Hon är även världsordförande för...

Person
Pia Håland
Pia Håland är förskollärare i botten med kompletterande utbildningar såsom fil.kand. i beteendevetenskap och rektorsutbildning. Hon har arbetat med flerspråkighet och interkulturella frågor i över 30...

Person
fanny davidsson
Fanny Davidsson har en kandidatexamen i Mänskliga rättigheter från Lunds universitet. I dag driver hon företaget Människan Gruppen Världen som arbetar med utbildningar i mänskliga rättigheter och...

Person
Bodil Cronquist
Bodil Cronquist är universitetsadjunkt vid Malmö högskola. Hon är kursledare för montessoriutbildningen samt undervisar blivande förskollärare och grundskollärare. Bodil har gett ut två böcker om...

Person
camilla björklund
Camilla Björklund är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon ägnar sig åt forsknings- och utvecklingsprojekt som är praktiknära och genomförs i nära samarbete med förskollärare....

Person
Anna Claesson Ahlin
Anna Claesson Ahlin har tjänstgjort många år inom barn- och ungdomsmedicin. Hon arbetar i dag som överläkare inom barn- och ungdomsmedicin på en öppenvårdsmottagning i Eslöv.  Anna har skrivit en...

Person
Hanna Sepp
Hanna Sepp är universitetslektor vid Institutionen för Mat- och måltidsvetenskap på Högskolan Kristianstad. Hon har sedan många år tillbaka fokuserat sin forskning på den pedagogiska måltiden i...

Person
Mikael Hellstadius
Mikael Hellstadius är jurist och specialiserad på skoljuridik. Han har drygt femton års erfarenhet av arbete med lagstiftning samt styrning och utveckling av skolväsendet, dels från Skolverket, dels...

Person
Elinor Schad
Elinor Schad är legitimerad psykolog med en bakgrund som förskole- och skolpsykolog. Hon arbetar vid Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Hennes huvudsakliga intressen rör barns...