Förskolans pedagogiska rum


rum

Den miljö som förskolan bedriver sin verksamhet påverkar både barn och vuxna på många olika sätt. Men den är också betydelsefull för själva verksamheten, kanske mer än vi ibland tänker på. Vår omgivning, de rum och det material vi omger oss med kan i bästa fall utmana barn och vuxna till kreativt lärande och nyfiket utforskande med hög grad av delaktighet. I värsta fall kan miljön hindra oss från att uppnå en god kvalitet i arbetet tillsammans med barnen. Med det sagt kan faktiskt även den mest hopplösa lokal husera en fantastisk verksamhet, men då är det trots miljön och inte tack vare den.

I det här temat tar vi upp teoretiska funderingar på miljöns roll för pedagogiken tillsammans med en massa härlig inspiration från nytänkande, flexibla och demokratiska förskolor runt om i landet.

Artikel
Ta vara på uteverksamhetens möjligheter! Skapa magiska lekvärldar, bjud ut bokstäverna, få syn på naturens estetik och möt världen genom alla era...
2 gillar
Artikel
Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör ha en självklar plats i förskolan. Detta är andra...
7 gillar
Artikel
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estetiska uttryckssätt blir en självklar del av...
6 gillar
Artikel
Här får du ta del av ateljeristan Karin Bergmarks bästa tips om hur ni kan utveckla den pedagogiska miljön i förskolan. I denna första del i...
13 gillar
Artikel
Drömmer ni om ett inspirerande rum för estetiskt skapande och undersökande – ett rum med ett rikt utbud av spännande material? I den här...
4 gillar
Artikel
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har nu släppt en uppdaterad version av sitt webbaserade värderingsverktyg. Med hjälp av det kan du som...
1 gillar
Artikel
Fördelarna med att bjuda in såväl barn som föräldrar till att själva vara delaktiga i utformningen av förskolans pedagogiska miljö är många. Här...
4 gillar
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans...
3 gillar
Artikel
Den verksamhet som dagbarnvårdare erbjuder präglas ofta av god omsorg och trygghet, men aktiviteter och pedagogiskt material är inte alltid anpassade...
1 gillar
Artikel
Bodil Cronquist berättar om montessoripedagogikens självverksamma miljö. Utgångspunkten är att miljön ska underlätta barnens självständighet. Allt är...
1 gillar
Artikel
Paletten är en omskriven, arkitektritad förskola med en spännande pedagogisk miljö. Här berättar Palettens pedagoger om hur de formar miljön...
Artikel
I hallen på Pilekvistens förskola har leriga overaller och stövlar fått sällskap av bokhyllor. Kapprumsbiblioteket inspirerar barn och föräldrar att...
2 gillar