Lärande undervisningsmiljöer

Thumbnail
serie

I sex artiklar berättar Ann S. Pihlgren om hur vi kan bygga lärande undervisningsmiljöer i förskolan. Hon tar upp begrepp som allmän undervisningsmiljö, moralistisk undervisningsmiljö, barnutforskande undervisningsmiljö, låt-gå-undervisningsmiljö och ”scaffolding” – eller stöttande undervisningsmiljö. I anslutning till varje artikel finns också en film där Pihlgren kort berättar om ämnet för varje artikel.