Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen...
Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!
3 gillar
Artikel
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar vi om det nya materialet och tipsar även om annat...
2 gillar
Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival...
5 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer...
10 gillar
Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar...
6 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget....
2 gillar
Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får...
3 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan en tid ett barnråd. Förskolechef Ulla Sundin ser barnrådet som ett sätt för förskolechefen att arbeta...
Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och...
3 gillar
Artikel
Det här är en del av artikelserien Möt världen med alla sinnen, och i den här artikeln är det fokus på känseln. Känn! Brukar vi uppmana särskilt de...
2 gillar
Artikel
Förskolegården ger ypperliga möjligheter till arbete med delaktighet och ansvar. Här kan barnen öva sitt ansvarstagande för den gemensamma miljön....
2 gillar