Delaktighet


Delaktighet

Hur delaktighet ska åstadkommas i praktiken är inte alltid självklart, inte heller vems perspektiv som ska gälla. ”Vem är det som bestämmer här – om barns inflytande i förskolan?”, ”Förskolegården – en plats för delaktighet”, ”Den reviderade läroplanen: likabehandling” samt ”Barns rätt till delaktighet – en fråga om identitet”. Det är några vitt skilda exempel på de många artiklar om delaktighet som finns här.

Artikel
De yngsta barnens förmåga att upptäcka omvärlden på så många olika kreativa och oförutsägbara sätt är något som alltid fascinerat Kristin Ungerberg....
4 gillar
Artikel
Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta svårfångade begrepp, och hur kan man arbeta med...
1 gillar
Artikel
Här tipsar skolbibliotekarie Maria Heimer om barnlitteratur på temat barnkonventionen. Tipsen utgår från såväl flera artiklar som specifika artiklar...
13 gillar
Artikel
Relationer spelar en stor roll för både barns och föräldrars delaktighet i såväl förskolan som i samhället. I boken ”Relationell pedagogik” skriver...
1 gillar
Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen...
3 gillar
Artikel
En födelsedag väcker många känslor. Hur ser firandet ut på förskolan? Så skapar du rätt förutsättningar för en minnesvärd förisfödelsedag!
4 gillar
Artikel
Har du upptäckt Barnombudsmannens nya webbplats med stödmaterial om barnkonventionen? Här berättar vi om det nya materialet och tipsar även om annat...
3 gillar
Artikel
Barnens stolthet går inte att ta miste på när deras egna filmer visas på vita duken – på en riktig biograf! Det är dags för förskolornas filmfestival...
6 gillar
Artikel
Kooperativt lärande är en metodik för att skapa delaktighet, inkludering och socialt kompetenta barngrupper. Lisa Fohlin visar hur forskning stödjer...
11 gillar
Artikel
Linda Linder hamnade i förskolan av en slump. I dag är hon hela förskolesveriges inspiratör – står upp för barnens delaktighet, skapar...
6 gillar
Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och...
3 gillar
Artikel
På Rönnens förskola i Malmö har man sedan ett tag tillbaka haft ett barnråd. Detta är ett sätt för förskolan att arbeta med demokratiuppdraget....
2 gillar