Fortbildning


Fortbildning

Förvalta det pedagogiska arvet och ta del av nya rön genom att kompetenshöja dig – det har hela förskolan nytta av. Artiklarna bidrar med viktiga insikter om detta. Vill du vidare i ditt yrke, får du information om exempelvis högskolornas forskarskolor eller hur du studerar till pedagogista eller montessorilärare. Att gå med i OMEP, en internationell organisation för professionella med fokus på barn i åldrarna 0–8 år, är en annan väg att utvecklas i professionen.

Artikel
En artikelsamling med artiklar om förskolans professionella begrepp – material lämpligt att använda som underlag för en studiecirkel – finns nu att...
3 gillar
Artikel
Traditionell långintroduktion eller föräldraaktiv introduktion, vilket ska man välja? Psykolog Anna Hellberg berättar om för- och nackdelar med de...
3 gillar
Artikel
Syftet med att man har en särskild introduktion när ett barn börjar förskolan kan tyckas självklart, men en förälder kan ha många tankar och...
Artikel
I denna artikel får du en checklista att använda som underlag när ni planerar ert arbete med introduktionen av nya barn och föräldrar. Du får också...
8 gillar
Artikel
Förskolor använder olika introduktionsmodeller. Modellerna skiljer sig åt när det gäller längd, format och föräldrarnas roll. Oavsett...
5 gillar
Artikel
Lena Aronssons resultat visar att förskolans pedagoger behöver både sociokulturella teorier och teorier om barns biologiska, psykologiska och...
3 gillar
Artikel
En enkel broschyr med information om verksamheten på just er förskola är ett trevligt sätt att välkomna och förbereda era nya familjer inför...
6 gillar
Artikel
Anknytning och introduktion är ständigt aktuella ämnen i förskolans värld. För de arbetslag eller förskolor där man vill gå lite mer på djupet med...
2 gillar
Artikel
Under våren 2020 har Förskoleforum publicerat runt hundra nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över...
Artikel
Fem förskolor i Trelleborgs kommun deltog våren 2019 i Rädda Barnens utbildningsinsats TMO. Läs om hur de ett år senare arbetar vidare med de områden...
4 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. I fyra artiklar med...
20 gillar
Artikel
Under 2019 har Förskoleforum publicerat runt 250 nya artiklar. Kanske har du missat någon av de mest populära? Här hittar du listan över några av de...
1 gillar