Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
När olika påfrestningar eller krav från omgivningen blir för stora är det inte bara vuxna som kan känna sig stressade.
1 gillar
Artikel
Solmogna vinbär och mjuka lammöron. En doftande myntakvist och ett rasslande bladverk. – Barn tar in omvärlden med alla sina sinnen och måste få...
5 gillar
Artikel
Bättre nattsömn och bättre koncentration. En rad positiva effekter väntar förskolor som vistas mycket utomhus. – Barn blir mer nyfikna och rörliga i...
3 gillar
Artikel
Att arbeta med tillgänglighet är något som alla förskolor ska göra. Men vad innebär egentligen detta svårfångade begrepp, och hur kan man arbeta med...
1 gillar
Artikel
Marja-Kristiina Lerkkanens forskningsområde handlar om utbildning och utbildningspsykologi. Hon har en mångårig erfarenhet som forskare och har...
Artikel
Kristina Thorshag arbetar som universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Nu har hon...
1 gillar
Artikel
På Hammarens förskola i Ånge arbetar man intensivt med värdegrundsfrågor som tillgänglighet, inflytande och konflikthantering. – Vi använder oss även...
3 gillar
Artikel
Med hela Göteborg som lärmiljö tränar barnen sociala förmågor, kommunikation och samarbete. Avdelningen Utforskaren åker på utflykter varje dag för...
1 gillar
Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel...
2 gillar
Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt...
5 gillar
Artikel
”Grej of the day” är ett uttryck många känner till. Men vad innebär det att jobba med detta arbetssätt i förskolan? Det vet man på en förskola i...
4 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Förmåga till kreativitet och problemlösning är det tredje viktiga inslaget i barns lärandeidentitet. Problemlösning handlar om...
5 gillar