Pedagogisk miljö


Pedagogisk miljö

Ordet miljö innefattar många aspekter, såväl de rent praktiska som de vi behöver reflektera över. Vad gäller de praktiska frågorna, kan du läsa om exempelvis säkra lekredskap, buller och olika årstider på förskolegården. Vad gäller tankar och reflektioner, finns det artiklar som ”Att se och upptäcka tillsammans med barnen” samt serien ”En god lärmiljö för de yngsta förskolebarnen”. Samt inspirerande reportage, exempelvis artikeln ”Barnen i Ale planerade sin egen förskolegård”.

Artikel
Med hela Göteborg som lärmiljö tränar barnen sociala förmågor, kommunikation och samarbete. Avdelningen Utforskaren åker på utflykter varje dag för...
1 gillar
Artikel
Lilla snigel? Nej, på Pärlugglans förskola i Malmö är de jättestora. – Vi älskar våra afrikanska jättesnäckor, säger förskolläraren Isabel...
1 gillar
Artikel
Ärlighet varar längst. Berätta därför för vårdnadshavarna, på ett professionellt sätt, om dagen varit stökig. Men se till att det finns ett högt...
5 gillar
Artikel
”Grej of the day” är ett uttryck många känner till. Men vad innebär det att jobba med detta arbetssätt i förskolan? Det vet man på en förskola i...
4 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Förmåga till kreativitet och problemlösning är det tredje viktiga inslaget i barns lärandeidentitet. Problemlösning handlar om...
4 gillar
Artikel
▶️ Artikel med film. Hur barnet ser på sig själv som lärande varelse kommer att påverka möjligheterna att utvecklas och lära under hela livet. Därför...
15 gillar
Artikel
VÄXA är ett konkret stödmaterial som hjälper förskolor att skapa tillgängliga lärmiljöer. Materialet fokuserar på vardagliga situationer i förskolan...
5 gillar
Artikel
Vilka pedagogiska fördelar ger den mobila förskolan? Och hur är det att som pedagog vara ansvarig förare för en buss med 22 barn? Följ med till den...
5 gillar
Artikel
Det behöver byggas runt 750 förskolor de närmaste åren, enligt Sveriges kommuner och landsting, som ser ”nyckelfärdiga” typförskolor som ett sätt att...
Artikel
Slitna träpinnar eller en glad start? Möt två förskolor som arbetar med staketet utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
16 gillar
Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar...
8 gillar
Artikel
Med spännande ledtrådar, korta kunskapshistorier och massor av gemensamt kunskapssökande stimuleras barnen att lära sig om allt från afrikanska...
5 gillar