Litteraturtips Organisation


Litteraturtips

Titlar med anknytning till organisationsfrågor presenteras här. Dels ger vi enskilda boktips, dels ger barnbibliotekarien Malou Altergård tematiska boktips i sin uppskattade serie ”Malous inspirationsväskor”.

Artikel
En tydlig, hållbar och effektiv organisation med hög kvalitet för både barn och vuxna – är det möjligt med dagens förutsättningar i förskolan? "Ja,...
9 gillar
Artikel
– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Ivarson Alm, som skrivit en bok om ledarskapets...
Artikel
Kan man mäta en förskolas kvalitet? Får tystnadsplikten någonsin brytas? Och var går gränsen för det kompensatoriska uppdraget? Boken Förskolan –...
3 gillar
Artikel
Den nya dataskyddsförordningen GDPR började gälla i maj 2018. Juristen Mikael Hellstadius ger praktiska exempel på personuppgiftshantering i...
2 gillar
Artikel
Om förskolan finns det mycket forskning och mycket skrivs därom, men kanske inte alltid med ett språk som riktar sig till pedagoger. Bokserien ”Det...
3 gillar
Artikel
Hur kan förskolan stödja barn som varit med om svåra händelser? Och hur kan man arbeta förebyggande med krisberedskap? Förskoleforum har fått en...
Artikel
Har barnets röst betydelse för förskolans ledarskap? I sin bok ”Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap” lyfter Elisabeth Arnér och Solveig...
1 gillar
Artikel
Boken ”Barnen i fokus i det systematiska kvalitetsarbetet” ger läsaren verktyg för att utveckla förskolans verksamhet och bidra till ökad kvalitet –...
5 gillar
Artikel
Att man kontinuerligt får inspiration och nya tankar är en nödvändighet för ett bra ledarskap. I den här inspirationsväskan ger bibliotekarie Malou...
Artikel
Förskoleforums skribent Leif Strandberg har skrivit en ny, efterlängtad bok. I den riktar han sig enbart till förskolan och såväl Vygotskij som...
Artikel
Både Skollagen och läroplanen säger tydligt att regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras, men hur det ska ske i praktiken är i stor utsträckning...
Artikel
Här får du tips om en rad intressanta och användbara böcker om att dokumentera i förskolan.