Den viktiga leken


leken

Leken är grundläggande i förskolans verksamhet. Leken lyfts fram som det som ska prägla förskolan och vi säger ofta att leken är en av de faktorer som särskiljer förskolans pedagogik från skolans. Men lek är inte oproblematisk. Kan vi förvänta oss att de leker av sig själva? Vad gör vi med de barn som inte leker? För hur ska vi stimulera barns lek? Hur påverkar vi vuxna leken? Och finns det "bra" och "dålig" lek? Det finns många frågor och vi hoppas att du i dessa artiklar hittar några av svaren!

Artikel
Guidad lek kan hjälpa barn att komma in i leken även om de inte kan språket. Men det gäller att ha fingertoppskänsla och inte påverka leken för...
6 gillar
Artikel
På Vikingens förskola står leken alltid i fokus, inte minst i början av höstterminen när barnen ska hitta sina roller och nya grupper formas. – Det...
1 gillar
Artikel
Leka för lekens egen skull eller leka för att lära? Synen på förskolebarns lek är en viktig fråga när ändringar görs i läroplanen. Leif Strandberg...
10 gillar
Artikel
På förskolan Väktaren inreder barnen själva sin ateljé. Leran finns alltid framme och pinnarna ligger i högar, redo att byggas med. Rörigt och...
4 gillar
Artikel
Från och med höstterminen 2018 blir förskoleklassen obligatorisk med en mycket tydligare läroplan. Vilka konsekvenser får detta för det pedagogiska...
2 gillar
Artikel
När man träffar nya människor är det lätt att bli lite blyg, inte minst om man precis börjat i förskolan. Att presentera sig för varandra med hjälp...
10 gillar
Artikel
Hjälper barnen varandra? Bjuder de in andra i leken, eller hålls någon utanför? Ett observationsschema hjälper dig att kartlägga det viktiga...
1 gillar
Artikel
Barns lek fungerar som ett rum där de bearbetar sådant som vi vuxna kan vara rädda att tala med dem om: födelse, skuld, ondska, lidande och död. Det...
Artikel
Hur kan leken stödja barn med autism och andra svårigheter? Vad är så kallade speciella lekgrupper och hur arbetar en pedagog som fått i uppdrag att...
7 gillar
Artikel
Barn kan bli fullständigt uppslukade av en enda aktivitet eller en viss leksak under en längre period. Hur ska man som pedagog hantera detta? Ska man...
2 gillar
Artikel
Det finns många olika uppfattningar om lekens roll och betydelse. I boken ”Lek på rätt väg? På spaning efter leken” samlas några av Skandinaviens...
Artikel
Kropp, rörelse och hälsa i förskolan är en både teoretisk och praktisk bok om barn, fysisk aktivitet, lek och rörelse. Den tar upp allt ifrån motorik...