Inomhusmiljö


inomhusmiljö

Inomhusmiljön befinner vi oss i varje dag, men ofta tänker vi inte på hur mycket den påverkar oss. Det kan vara bra att regelbundet fundera över vilken roll inomhusmiljön spelar för förskolans pedagogiska verksamhet, barnens utveckling och lärande. Och inte att förglömma, hur den påverkar allas fysiska och sociala arbetsmiljö. Behoven varierar ständigt utifrån verksamhetens inriktning och de människor som just då befinner sig där. Forskning blandas i det här temat med reportage från olika verksamheter, det finns tips och idéer för att ni ska kunna vidareutveckla er inomhusmiljö.

Artikel
Språktorget, musik- och dramatorget, ateljén och rörelsetorget är navet i undervisningen på Ängslyckans förskola. Här bedrivs en ämnesinriktad...
3 gillar
Artikel
Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans...
4 gillar
Artikel
Från projektet Hygiensjuksköterska i förskolan i Västra Götalandsregionen (HYFS) kommer här några handtvättssånger.
12 gillar
Artikel
Om konsten att städa och plocka undan tillsammans med förskolebarnen – det tar den här artikeln upp. Med Karin Neuschütz hjälp blir städningen...
3 gillar
Artikel
VÄXA är ett konkret stödmaterial som hjälper förskolor att skapa tillgängliga lärmiljöer. Materialet fokuserar på vardagliga situationer i förskolan...
5 gillar
Artikel
Låt korridoren bli en cykelbana, låt hallen kvittra eller ha en samlingstrappa i kapprummet. Två förskolor ger tips på hur outnyttjade kvadratmetrar...
8 gillar
Artikel
Följ med till avdelningen Tiger på Gustavsbergs förskola och läs om hur de jobbar med läslust för förskolans allra yngsta.
26 gillar
Artikel
Den moralistiska undervisningsmiljön är något som vi ska titta närmare på i den här delen av serien om undervisningsmiljöer, och något som inte...
3 gillar
Artikel
Ann S. Pihlgren berättar vidare om undervisningsmiljöer på förskolan. I den här artikeln, och i filmen som finns att se i anslutning till artikeln,...
9 gillar
Artikel
Den två meter höga skulpturen på förskolegården består av en stubbe med ett antal figurer som klättrar runt, gömmer sig och tittar fram. Det finns...
4 gillar
Artikel
Den undervisningsmiljö barnen möter påverkar vad och hur de lär sig. I sex artiklar och sex korta filmer berättar Ann S. Pihlgren om vilka...
17 gillar
Artikel
Här får du konkreta tips om hur ni kan skapa förutsättningar för en pedagogisk miljö där olika estetiska uttryckssätt blir en självklar del av...
10 gillar